Sundsvalls Högtrycksteknik AB är din partner för trygghet, effektivitet, mobilitet samt kvalité.

Vårt företag, Sundsvalls Högtrycksteknik AB har varit verksam sedan 1987. Vi har därmed specialiserat oss på tvättning med högtryck upp till 210 bar med hetvatten upp till 130´C. Vi använder oss av en mobilanläggning som är oberoende av både vatten och ström. Med andra ord - vi kan tvätta och sanera på plats. Detta gör oss väldig effektiva och mobila. I över 25 år har Sundsvalls Högtrycksteknik arbetat för att vara främsta valet när det kommer till rengöring, underhåll samt kontroll av rörsystem. Vi är verksamma i hela Västernorrlands län och det som gör oss unika i branschen är vårt sätt att arbeta som ger våra kunder trygghet, effektivitet, mobilitet samt kvalité. Detta görs genom vår personals höga kompetens och vår moderna fordonspark. På så sätt säkrar vi alla uppdrag som vi utför åt våra kunder, som är allt ifrån fastighetsägare till fastighetsbolag.

 

 

Högtrycksspolning - effektiv avloppsrensning

Vi utför alla typer av akuta avloppsrensningar som vattenlås/stick/stammar men även total underhållsspolning/stamspolning av fastigheternas avloppssystem. Vårt jobb är inte bara och lösa ett avloppsstopp utan även förlänga livslängden på befintliga system, i detta arbete använder vi vår långa erfarenhet och höga kompetens.  

 

Ett brett tjänsteutbud

  • Vi utför spolning av dagvattenbrunnar, oljeavskiljare, fettavskiljare, pumpgropar m.m.
  • Vi genomför rotskärning av ledningar där rötter har växt in i rör. Men vi utför även fräsning där spackel, betong, bruk eller dylikt sitter fast i ledningssystem.
  • Vi utför ångning av restaurangkök samt ledningar till fettavskiljare där mycket fett samlats- På vintern tinar vi också frusna avlopp.
  • Vi tar oss an sanering/högtryckstvättning av soprum, fläktrum, pannrum, fasader, gårdar, garage samt nedsmutsade utrymmen som behöver uppfräschning.
  • Med färgkamera genomför vi också rörinspektioner i alla typer av ledningssystem.

 

Kontakt person: Tony Viklund | Adress: Buntvägen 4, 86234 Kvissleby | Mobil: 070-6548887 | Kontoret: 060-125505

Email: info@sundsvallshogtrycksteknikab.se

Copyright 2013 @ Sundsvalls Högtrycksteknik AB all rights reserved