Kvalitétspolicy

Sundsvalls Högtrycksteknik AB utformade under 1998 en kvalitetsplan och den ligger till grund för alla våra tjänster och vår kvalitetspolicy. Vår affärsidé är underhåll och kontroll.

Sammantaget skall nedan nämda punkter utgöra en grund för vår kvalitetspolicy och policyn skall tillämpas och upprätthållas inom respektive anvarsområde genom alla anställda på företaget.

  • Målet är att uppfylla kundernas behov, krav och förväntningar så att en god och långvarig kundrelation uppnås samtidigt som hänsyn tas till övriga intressenters krav vad det gäller yttremiljö, arbetsmiljö, säkerhet och lönsamhet.
  • Vi är väldigt måna om att det alltid skall vara städat samt snyggt och prydligt efter utfört arbete.
  • Vi skall på alla sett upplevas som en seriös partner som utför sina tjänster med högsta kvalité samt följer gällande lagar och förordningar.
  • Vi skall informera våra kunder när det uppstår hinder för genomförande av uppdrag eller när annat utförande är att rekommendera.

 

Kontakt person: Tony Viklund | Adress: Buntvägen 4, 86234 Kvissleby | Mobil: 070-6548887 | Kontoret: 060-125505

Email: info@sundsvallshogtrycksteknikab.se

Copyright 2013 @ Sundsvalls Högtrycksteknik AB all rights reserved