Miljöpolicy

Sundsvalls Högtrycksteknik AB:s affärsidé är underhåll och kontroll. Miljöarbetet bygger på medarbetarnas kunskap och engagemang, som stöder affärs-utvecklingen genom aktivt partnerskap med våra kunder, grossister, serviceföretag och leverantörer.

Detta sker genom att vi:

  • För en aktiv dialog om miljöarbetet avseende produkter, logistik och förpackningar med våra kunder.
  • Återför resultatet av dialogen till våra grossister, serviceföretag och leverantörer.
  • Gör leverantörsbedömningar och produktbedömningar avseende betydande miljöaspekter vid upphandling.
  • Utvecklar miljömedvetenheten som stöd för affärsutvecklingen för alla medarbetare.
  • Följer lagar och förordningar inom miljöområdet.

Alla medarbetare förväntas arbeta för att minimera Sundsvalls Högtrycksteknik AB:s miljöpåverkan.

 

Kontakt person: Tony Viklund | Adress: Buntvägen 4, 86234 Kvissleby | Mobil: 070-6548887 | Kontoret: 060-125505

Email: info@sundsvallshogtrycksteknikab.se

Copyright 2013 @ Sundsvalls Högtrycksteknik AB all rights reserved