Avloppsrensning

Rengöring av avloppssystem sker idag huvudsakligen med högtrycksspolning. Det är det bästa och snabbaste sättet att få ett avloppssystem rent och vi använder oss av helt vanligt het vatten. Vid högtryckspolning spolas vanligt vatten med högt tryck bakåt genom ett munstycke och slangen dras framåt i ledningen. Genom denna teknik får vi alla avlagringar, föremål och fet i ledningen att lossnar av kraften i det heta vattenstrålen och därefter transporteras sedan bort med vattenflödet.

När det gäller vattentryck skall det ej vara alldeles för högt utan man tvättar istället ett flertal gånger så inte ledningssystem skadas, vårt jobb är att förlänga livslängden på befintliga system. Den hårda ytan som finns i en stam skall vara kvar efter en rengöring. Om man utför rengöringen för hårt, att den hårda ytan försvinner, då uppstår det en ny korrosioncykel och det kommer att rosta snabbare.

Vi utför alla typer av akuta arbeten med stopp i vattenlås/stick/stammar men även totalt underhållsspolning av fastigheters avloppssystem och avluftningar.

 

Filmning av ledningar

Vi utför filmning med färgkamera i alla typer av ledningssystem. Filmningen utförs bland annat för att ta reda på anledningar till driftstörningar i ledningssystem.

Vanliga fel på ledningar är skarvförskjutningar, utläckage, synliga gummiringar, avlagringar, hål, sprickor, rötter, sättningar och inte minst främmande föremål. Vi utför även filmningen för att bestämma ledningarnas status inför reparation, stambyte samt om- eller tillbyggnad.

Man utför även filmning av nyinstallerade avloppsledningar i samband med slutbesiktning. Innan man utför filmningen bör ledning högtryckspolas ren så att föremål, avlagringar avlägsnas men även för att få en bättre bild och inte kameraobjektiv blir smutsigt och så att alla invändiga ytor blir synliga och framkomligheten i ledningen blir bättre.

Kameran har diametern 50 mm och längden 60 mm, belysning sker med hjälp av lysdioder. Belysning med s.k. LED lysdioder som normalt är tillräckligt för rördimension 75 mm upp till ca 300 mm.

 

Kontakt person: Tony Viklund | Adress: Buntvägen 4, 86234 Kvissleby | Mobil: 070-6548887 | Kontoret: 060-125505

Email: info@sundsvallshogtrycksteknikab.se

Copyright 2013 @ Sundsvalls Högtrycksteknik AB all rights reserved