Färgborttagning på fasader

Snabb och effektiv borttagning av färg vid ommålning. För att uppnå maximalt resultat vid ommålningar gäller som vanligt ett gediget underarbete. Den säkraste metoden för ett bra resultat är som bekant att helt avlägsna den gamla färgen, och som vanligt finns krav på att arbeten av detta slag ska göras snabbt och kostnadseffektivt. Med hjälp av speciellt framtagen färgborttagning löser vi upp den gamla färgen som enkelt avlägsnas med hjälp av en högtryckstvätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt person: Tony Viklund | Adress: Buntvägen 4, 86234 Kvissleby | Mobil: 070-6548887 | Kontoret: 060-125505

Email: info@sundsvallshogtrycksteknikab.se

Copyright 2013 @ Sundsvalls Högtrycksteknik AB all rights reserved