Fasadrengörning

Metoderna att ta bort smuts och föroreningar från fasader varierar med hänsyn till olika fasadmaterial och föroreningar. De största föroreningskällorna i vår tid är bilar och andra transportmedel, industriutsläpp samt fastighetsuppvärmning. Bästa och säkraste sättet att tvätta en fasad är att först analysera vad smutsen/föroreningen består av och hur den är beskaffad ( ålder, kvalitet, mm). Val av rengörningsprodukt och metod beror på flera samverkande faktorer som fasadmaterial, förorening, krav på renhetsgrad, ålder och tjocklek på smutsskiktet. Tekniken är enkel, analysera först fasaden för val av rätt rengörningsmedel, applicera medlet på ytan, låt verka och spola av med vatten. Trion Tensid AB – systemet utvecklat ett komplett system för rengörning av fasader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt person: Tony Viklund | Adress: Buntvägen 4, 86234 Kvissleby | Mobil: 070-6548887 | Kontoret: 060-125505

Email: info@sundsvallshogtrycksteknikab.se

Copyright 2013 @ Sundsvalls Högtrycksteknik AB all rights reserved