Klotterborttagning

Att avlägsna klotter är ofta tidsödande, dyrt och besvärligt. Ibland används borttagningsmetoder som direkt skadar ytan och försvårar eventuell framtida klottersanering. AGS-metoden är en effektiv teknik för sanering av såväl klotter som luftföroreningar. Arbetssätt och val av medel anpassas efter det aktuella underlaget, miljön och vilken utrusning som står till förfogande. AGS klotterborttagare appliceras på den nedklottrade ytan med roller, pensel eller spruta. När klotterborttagaren fått verka på ytan avlägsnas den och det upplösta klottret med hetvatten under högtryck(om ytan tål detta). Med AGS avlägsnas klotter från exempelvis , betong, granit, gnejs, oorganisk färg, behandlat trä, kakel, och vissa plaster. Samtliga rengörningsmedel i AGS systemet är helt fria från aromatiska och klorerande kolväten.

 

Klotterskydd

Var steget före klottrarna, använd klotterskydd. Klotterskydd är en form av färglöst skikt som läggs på en helt ren yta för att förhindra klotter att fastna och tränga in i underlaget. Det görs i två påläggningar. Att ta bort klotter från en klotterskyddad yta är betydligt enklare än från en oskyddad. Den skyddade ytan spolas enkelt av med varmt vatten. En annan aspekt är ekonomin- Det är betydligt billigare att ta bort klotter från en skyddad yta än från en oskyddad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt person: Tony Viklund | Adress: Buntvägen 4, 86234 Kvissleby | Mobil: 070-6548887 | Kontoret: 060-125505

Email: info@sundsvallshogtrycksteknikab.se

Copyright 2013 @ Sundsvalls Högtrycksteknik AB all rights reserved