Upptining

Vattenledningen från brunnen till huset fryser lätt till på vintern om den är installerad nära markytan och snötäcket är tunt eller vattenledningen går via ouppvärmda utrymmen i byggnaden. Sådana utrymmen är t.ex. kalla garage, kalla källar- och vindsutrymmen och i synnerhet bottenbjälklagen i trossbottnade hus. När vattenledningen fryser kopplas spänningen bort från pumpen och trycket minskas i tryckbehållaren. Sundsvalls Högtrycksteknik AB, är yrkesmässigt förtrogen med att tina upp ledningar och har utrustning för olika upptiningsarbeten.

 

 

 

AA God Kreditvärdighet AktiebolagKontakt person: Carl Fodor | Adress: Box 3080, 850 03 SUNDSVALL | Mobil: 070-6548887 | UC RiskintygKontoret: 060-125505

Email: info@sundsvallshogtrycksteknikab.se

Copyright 2013 @ Sundsvalls Högtrycksteknik AB all rights reserved

30 års jubileum