Våtblästring

Våtblästring är en typ av rengörningsmetod som lämpar sig bra för hårda ytor där man vill ta bort färg, bruksspill, smuts eller ytor där man vill avlägsna hela putsskikt för en senare omputsning. Blästring på mjukare material leder, pga den svårkontrollerade anslagskraften hos blästermaterialet, ofta till oönskade skador och därpå följande upplagning. Metoden är ett arbetsmiljömässigt fördelaktigt alternativ till nerbilning eller fräsning av puts och erbjuder stor valfrihet på blästermaterial. Vi använder ett specialmunstycke vid denna typ av blästring där man enkelt kan välj önskad avverkningsgrad. Dessutom är denna blästring dammfri. Nackdelar är större förbrukning av blästermaterial och vatten, med ökad nedsmutsning och därmed städning, som följd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt person: Tony Viklund | Adress: Buntvägen 4, 86234 Kvissleby | Mobil: 070-6548887 | Kontoret: 060-125505

Email: info@sundsvallshogtrycksteknikab.se

Copyright 2013 @ Sundsvalls Högtrycksteknik AB all rights reserved